top of page
Pracujeme v príjemnom prostredí, s moderným technickým vybavením, vrátane špičkového ultrazvukového prístroja 3D/4D USG obrazu, a riadime sa najnovšími lekárskymi a liečebnými postupmi.
 
Ponúkame možnosť aj individuálnej, nadštandardnej starostlivosti.

VITAJTE

 
NAŠE SLUŽBY 
Prevencia

 

V rámci svojej činnosti kladieme veľký dôraz na vykonávanie preventívnych prehliadok zameraných taktiež na včasnú diagnostiku, a tým aj úspešnú liečbu možných nádorových ochorení.

Každá dospelá žena by minimálne 1x ročne mala absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je podrobné vyšetrenie krčka maternice, onkocytológia, ... . 

K preventívnemu vyšetreniu žien patrí vyšetrenie prsníkov a ultrasonografické vyšetrenie. Ďalej sem spadajú aj pravidelné prehliadky žien s určitou diagnózou alebo užívajúce určité lieky, sledovanie myómov maternice, cýst na vaječníkoch, nezhubných zmien na hrdle maternice, prehliadky žien užívajúcich antikoncepciu alebo užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu.

Klimaktérium/Menopauza

 

Starostlivosť o pacientky v prechode,  vyšetrenia a liečba klimakterických ťažkostí, prevencia osteoporózy.

3D / 4D Ultrazvuk

 

V našej ambulancii využívame špičkový ultrazvukový systém pre prenatálnu diagnostiku Voluson E6 od GE Healthcare. Umožňuje vyšetrenie plodu už v jeho ranných fázach. Systém ponúka 3D a 4D zobrazenie tretej generácie v reálnom čase so zvýšenou rýchlosťou VFR.

Optimálne obdobie na 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenie plodu  je 23.-28. týždeň tehotenstva, môže sa však realizovať v priebehu celej tehotnosti.

Starostlivosť v tehotenstve

 

Počas tehotenstva Vám poskytujeme komplexnú starostlivosť o Vás a o Vaše ešte nenarodené dieťatko. 

 

Klientky sa sledujú od stanovenia gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V každej poradni sa skontroluje moč chemicky, krvný tlak, prírastok na váhe, potrebné tehotenské vyšetrenie…

 

 

 

NAŠE SLUŽBY

PONÚKAME

AJ

NEZAZMLUVNENÝM 

PACIENTKÁM

NÁŠ TÍM 
MUDr. Rafik Al Khoury
MUDr. Rafik Al Khoury

lekár

press to zoom
Martina Dračková
Martina Dračková

sestra

press to zoom
Ľubomíra Floriančíčová
Ľubomíra Floriančíčová
press to zoom
bottom of page