top of page
Pracujeme v príjemnom prostredí, s moderným technickým vybavením, vrátane špičkového ultrazvukového prístroja 3D/4D USG obrazu, a riadime sa najnovšími lekárskymi a liečebnými postupmi.
 
Ponúkame možnosť aj individuálnej, nadštandardnej starostlivosti.

VITAJTE

 
NAŠE SLUŽBY 
Prevencia

 

V rámci svojej činnosti kladieme veľký dôraz na vykonávanie preventívnych prehliadok zameraných taktiež na včasnú diagnostiku, a tým aj úspešnú liečbu možných nádorových ochorení.

Každá dospelá žena by minimálne 1x ročne mala absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je podrobné vyšetrenie krčka maternice, onkocytológia, ... . 

K preventívnemu vyšetreniu žien patrí vyšetrenie prsníkov a ultrasonografické vyšetrenie. Ďalej sem spadajú aj pravidelné prehliadky žien s určitou diagnózou alebo užívajúce určité lieky, sledovanie myómov maternice, cýst na vaječníkoch, nezhubných zmien na hrdle maternice, prehliadky žien užívajúcich antikoncepciu alebo užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu.

Klimaktérium/Menopauza

 

Starostlivosť o pacientky v prechode,  vyšetrenia a liečba klimakterických ťažkostí, prevencia osteoporózy.

3D / 4D Ultrazvuk

 

V našej ambulancii využívame špičkový ultrazvukový systém pre prenatálnu diagnostiku Voluson E6 od GE Healthcare. Umožňuje vyšetrenie plodu už v jeho ranných fázach. Systém ponúka 3D a 4D zobrazenie tretej generácie v reálnom čase so zvýšenou rýchlosťou VFR.

Optimálne obdobie na 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenie plodu  je 23.-28. týždeň tehotenstva, môže sa však realizovať v priebehu celej tehotnosti.

Starostlivosť v tehotenstve

 

Počas tehotenstva Vám poskytujeme komplexnú starostlivosť o Vás a o Vaše ešte nenarodené dieťatko. 

 

Klientky sa sledujú od stanovenia gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V každej poradni sa skontroluje moč chemicky, krvný tlak, prírastok na váhe, potrebné tehotenské vyšetrenie…

 

 

 

NAŠE SLUŽBY

PONÚKAME

AJ

NEZAZMLUVNENÝM 

PACIENTKÁM

NÁŠ TÍM 
bottom of page