top of page

NAŠE SLUŽBY & VYŠETRENIA

 

Chceme, aby Vaša návšteva v ordinácii nebola unáhlena, ale aby každá klientka mala čas sa v kľude opýtať na všetko, čo ju zaujíma. Našou snahou je čo najlepšia informovanosť klientiek.

 

Zachovávame maximálnu diskrétnosť a ohľaduplnosť k pacientkám a to ako pri vyšetrovaní, tak pri objasňovaní nálezu.

Samozrejmosťou je zachovanie intimity a kódexu práv pacienta.

Snažíme sa objasniť príčiny prípadných problémov a do popredia kladieme perfektnú diagnostiku.

Chceme liečiť príčiny problémov tak, aby sme zaručili čo najlepšie a trvalé výsledky liečby.

Pri výbere liečebných metód dávame prednosť takým, ktoré čo najmenej zaťažia organizmus a majú čo najlepší kozmetický efekt.

Naše ordinačné hodiny sme predĺžili až do 17:30 hod. v stredu, aby sme maximálne vyhoveli našim klietkám.

Sme pripravení podľa výberu klientky zrealizovať i kompletnú - ak to stav vyžaduje invazívnu diagnostiku ako i operačnú liečbu v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.

 

Poskytujeme služby i nezazmluvneným klientkám, po dohode s lekárom možnosť vyšetrenia aj mimo ordinačných hodín.

PREVENCIA
 

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov…

TEHOTENSTVO

 

Počas tehotenstva je žena sledovaná gynekológom od stanovenia gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V každej poradni sa skontroluje moč chemicky, krvný tlak, prírastok na váhe, potrebné tehotenské vyšetrenie…

ŠPECIALIZUJEME SA

 Preventívna starostlivosť

 Anamnestické vyšetrenie 

 Palpačné vyšetrenie 

 Kolposkopické vyšetrenie 

 Onkocytologické vyšetrenie

 Mikrobiologické vyšetrenie  

 Mikrobiologické vyšetrenie  

 Ultrazvuková diagnostika 

 Diagnostika ochorení

 Kryo ošetrenie 

 Predoperačné konzultácie 

 Antikoncepčná starostlivosť

 Klimakterická starostlivosť

 Vyšetrenie vrodených porúch zrážanlivosti krvi

 Elektrodiatermokoagulácia

STAROSTLIVOSŤ V MENOPAUZE

 

Starostlivosť o pacientky v prechode - vyšetrenia a liečba klimakterických ťažkostí, prevencia osteoporózy.

ŠPECIALIZUJEME SA
 • liečba príznakov prechodu

 • riadená hormonálna terapia so sledovaním zdravotného stavu

 • prevenciu a liečbu rednutia kostí

3D/4D ULTRAZVUK

 

V našej ambulancii využívame špičkový ultrazvukový systém pre prenatálnu diagnostiku Voluson E6 od GE Healthcare. Umožňuje vyšetrenie plodu už v jeho ranných fázach. Systém ponúka 3D a 4D zobrazenie tretej generácie v reálnom čase so zvýšenou rýchlosťou VFR.

Optimálne obdobie na 3D a 4D ultrazvukové vyšetrenie plodu  je 23.-28. týždeň tehotenstva, môze sa však realizovať v priebehu celej tehotnosti.

 

VYŠETRENIA V TEHOTENSTVE

1. trimester

 • Prvé vyšetrenie – potvrdenie vitálnej / živej / gravidity,

  • vstupné tehotenské odbery krvi: stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru ,/Rh protilátky/ 

  • testy na   hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu, krvný obraz, glykémia, hormóny štítnej žľazy, hemokoagulačné testy

  • vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu

 • 11 – 13. týždeň – Prenatálny multimarkerový  skríning vývojových chýb  v I. trimestri ultrazvukom sa vyšetrí a  zmeria veľkosť plodu –  CRL,  šijové prejasnenie – (NT) a stanoví   sa sérová hladina PAPP-A a free-b-hCG

2. trimester

 • 15 – 16. týždeň – Odber krvi na prenatálny skríning VVCH  v II. Trimestri, vyšetrujú sa najmenej dva  parametre, AFP a hCG.

 • 17 – 18. týždeň – genetické vyšetrenie a amniocentéza v indikovaných prípadoch / Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika v spolupráci s gynekológom

 • 20 – 22. týždeň – prenatálny ultrasonografický morfologický skríning

 • 24 – 26. týždeň – glukózový test,  EKG

3. trimester

 • 28. týždeň  –   Rh protilátky u žien s krvným faktorom Rh negatívnym

 • 30. – 32. týždeň – ultrasonografické vyšetrenie plodu

 • 32. týždeň – nástup na materskú dovolenku  zo zdravotnej indikácie

 • 32. – 34. týždeň – prevencia vaginálnych zápalov - výter

 • 34. týždeň – nástup na  materskú dovolenku

 • 36. týždeň – vyšetrenie na Streptococcus agalactiae, tehotenské poradne  v ambulancii pri nemocnici s  pôrodnicou

 • 38. – 40. týždeň – pôrod

VÝHODY 3D/4D ULTRAZVUKU

 3D - detailnejšie zobrazovanie častí plodu

 • štruktúry tváre

 • končatiny

 • prsty

 4D - lepšie pozorovanie niektorých pohybov plodu

 • prehĺtanie plodovej vody

 • pohyby končatín a prstov

 • zívanie

 

bottom of page